Mút xốp định hình EPE

Mút xốp EPE định hình sản xuất trên dây chuyền tự động hóa, độ chính xác cao với đa dạng hình dáng kích thước. Sản phẩm Sản phẩm không độc hại.