EPE định hình

Chất liệu: EPE Foam

Màu đen

trọng lượng: 24kg/m3 hoặc theo yêu cầu

Ứng dụng: bảo vệ thiết bị điện tử

Chất liệu: EPE Foam

Màu đen hoặc trắng

trọng lượng: 24kg/m3 hoặc theo yêu cầu

Ứng dụng: bảo vệ thiết bị điện tử

Color

Gray

Gọi Hotline