Mút xốp EPE định hình

Mút xốp EPE màu trắng

mật độ: 24kg/m3

Ứng dụng: bảo vệ thiết bị điện tử

Danh mục: Từ khóa:

Mút xốp EPE màu trắng

mật độ: 24kg/m3

Ứng dụng: bảo vệ thiết bị điện tử

Color

Gray

Gọi Hotline