Mút xốp EPE chống tĩnh điện

Mút xốp EPE định hình chống tĩnh điện

Màu hồng, ESD

Đinh lượng: 24kg/m3 hoặc theo yêu cầu

Ứng dụng: để bảo vệ các linh kiện và thiết bị điện tử

Mút xốp EPE định hình chống tĩnh điện

Màu hồng, ESD

Đinh lượng: 24kg/m3 hoặc theo yêu cầu

Ứng dụng: để bảo vệ các linh kiện và thiết bị điện tử

Color

Gray

Gọi Hotline