Băng Keo DIC

Băng keo DIC

nhà cung cấp: DIC

ứng dụng: theo nhu cầu của khách hàng, gắn thiết bị máy tính, điên thoại, remote

hình dạng: theo yêu cầu của khách hàng

Danh mục:

Băng keo DIC

nhà cung cấp: DIC

ứng dụng: theo nhu cầu của khách hàng, gắn thiết bị máy tính, điên thoại, remote

hình dạng: theo yêu cầu của khách hàng

Gọi Hotline