POLYIMIDE TAPE

Băng keo 3M Polyimide

Độ dày 1mm

Hình dạng. theo yêu cầu

Ứng dụng: dùng cho thiết bị điện tử hoặc gia dụng

Category:

Băng keo 3M Polyimide

Độ dày 1mm

Hình dạng. theo yêu cầu

Ứng dụng: dùng cho thiết bị điện tử hoặc gia dụng

Gọi Hotline