Băng keo TESA

Băng keo TESA

Kích thước + hình dạng: theo yêu cầu khách hàng

Ứng dụng: theo nhu cầu của khách hàng

 

Category:

Băng keo TESA

Kích thước + hình dạng: theo yêu cầu khách hàng

Ứng dụng: theo nhu cầu của khách hàng

 

Gọi Hotline