3M tape

Băng keo 3M

Chủng loại: 467, 468MP.

Độ dày: theo yêu cầu hoặc theo nhà cung cấp

Hình dạng: cắt theo yêu cầu cùa khách hàng

Ứng dụng: trong các thiết bị điện tử hoặc dân dụng

Category:

Băng keo 3M

Chủng loại: 467…

Độ dày: theo yêu cầu hoặc theo nhà cung cấp

Hình dạng: cắt theo yêu cầu cùa khách hàng

Ứng dụng: trong các thiết bị điện tử hoặc dân dụng

Gọi Hotline